Vyšetření pohybového aparátu

Vstupní vyšetření klienta probíhá pomocí technik využívaných v systémech Spirální stabilizace páteře,  Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře a Dornovy metody.

Zaměříme se na správné držení těla a mechaniku pohybu. Zkontrolujeme zkrácení, či oslabení svalů a vazů velkých kloubů. Palpační metodou vyšetříme páteř, případně usazení jednotlivých obratlů, pánev, lopatky, ramena a kotníky.

Navrhneme si možnosti spolupráce, cvičební a RHB program. Zvolíme vhodnou cvičební metodu, případně provedeme základní masážní a protahovací techniky.

Délka vstupního vyšetření je 60-90 minut, cena 950,-Kč